Tijdens de 42ste sessie van het UNESCO Werelderfgoedcomité van 24 juni tot en met 4 juli 2018 in Bahrein stonden twee ‘Belgische’ dossiers op het programma, namelijk Wortel- en Merksplas-Kolonie en een aantal herdenkingssites en begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog. De leden van het Werelderfgoedcomité beslisten om op dit moment geen van beide dossiers werelderfgoedstatus toe te kennen.

Wortel- en Merksplas-Kolonie zijn alvast een stap dichterbij op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Samen met de vijf Nederlandse Koloniën van Weldadigheid werkten Kempens Landschap, de provincie Antwerpen, de stad Hoogstraten en de gemeente Merksplas samen met het agentschap Onroerend Erfgoed sinds 2012 aan het Werelderfgoed-nominatiedossier voor de Koloniën. In 2015 kwamen de Koloniën van Weldadigheid op de nationale kandidaatslijsten van België en Nederland en in 2016 besliste het Nederlandse Rijk om het dossier effectief in te dienen. Dat gebeurde in januari 2017 in Parijs. De Koloniën werden voorgedragen als transnationaal serieel cultureel landschap.

Het dossier rond de zeven landbouwkoloniën in Nederland en België, als een vooruitstrevend sociaal experiment, wordt door UNESCO erkend als werelderfgoedwaardig. Het dossier kreeg het zogenoemde 'referral'-status. Dat betekent dat het dossier moet worden aangepast en dat er volgend jaar een herkansing komt. Bedoeling is om begin 2019 het aangepast dossier opnieuw in te dienen. Het UNESCO werelderfgoedcomité beoordeelt het dossier dan voor de tweede keer in de zomer 2019 in Azerbeidzjan.

Ook de begraafplaatsen en herdenkingssites van de Eerste Wereldoorlog werden in Bahrein niet erkend als werelderfgoed. De permanente vertegenwoordiging van België en Frankrijk diende het nominatiedossier van de “begraafplaatsen en herdenkingssites van de Eerste Wereldoorlog”  in januari 2017 in bij UNESCO in Parijs. Deze transnationale seriële nominatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed, het Waalse Departement Erfgoed en het Franse Ministerie van Cultuur en Communicatie. In totaal werden 139 sites voorgedragen: 16 in Wallonië, 27 in Vlaanderen en 96 in Frankrijk. 

Volgens de leden van het Werelderfgoedcomité is er nog geen kader is voor dossiers met een link naar een conflict. Om dit te onderzoeken wordt er een werkgroep opgericht. In afwachting van de resultaten van de werkgroep besliste UNESCO om de beslissing over de herdenkingssites en begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog uit te stellen.

Links