We ontwikkelden een afgeslankte versie van de CAI-databank. Zo kan de archeologische sector snel thematische of periodieke overzichten opmaken, wat handig is in functie van de projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek.

De nieuwe Microsoft Access databank is een afgeslankte versie van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI). De lightversie bevat enkel die locaties waar in het verleden opgravingen of mechanische prospecties (proefsleuven of -putten) werden uitgevoerd. Dankzij de structuur van deze databank kan je gemakkelijk en snel overzichten genereren per periode, interpretatie (bijvoorbeeld bewoning, begraving, …), …

De lightversie is beschikbaar als zip file onder het tabblad Documenten in de CAI. Bij elke update van de inventaris zal ook de zip file een update krijgen. Het bestand is onderdeel van de CAI en het gebruik ervan is dan ook gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van de CAI. Je mag het dus niet zonder toestemming van het agentschap naar derden verspreiden.

Heb je suggesties op het bestand te verbeteren, neem dan contact op met Erwin Meylemans.