Op 11 december 2018 organiseren we samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een studiedag over de omgang met menselijke resten in de Vlaamse archeologie. De aanleiding is de publicatie van een afwegingskader over deze problematiek.

De thema’s die aan bod komen, zijn de omgang met menselijke resten tijdens vooronderzoek en een opgraving, referentiecollecties, depot, crematies en archeometrisch onderzoek. Het gedetailleerde programma maken we later bekend. Maar hou deze dag alvast vrij in je agenda!