Agenda in 2016

Workshop handgevormd aardewerk - VOLZET

Evelien Oomen

Ben je professioneel archeoloog en wil je meer weten over handgevormd aardewerk? Drie specialisten verbeteren je kennis over dit type aardewerk tijdens een praktijkgerichte workshop op dinsdag 15 maart 2016. Verschillende periodes komen aan bod - van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen - en met aandacht voor regionale verschillen.

Lees dit artikel

Infosessie voor erkende metaaldetectoristen * volzet

Evelien Oomen

Sinds de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoedbesluit op 1 januari 2015, zijn er al meer dan 450 metaaldetectoristen erkend. Op 16 januari 2016 organiseert het agentschap in Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen een informatievoormiddag voor deze groep. Zo willen we hen informeren over bijvoorbeeld de code van goede praktijk en de procedure om een vondst te melden.

Lees dit artikel

Informatiedag wetgeving archeologie

Evelien Oomen

Vanaf 1 januari 2016 treedt het gewijzigde Uitvoeringsbesluit Onroerend Erfgoed gefaseerd in werking. Om je wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving, organiseren we een informatiesessie specifiek gericht op archeologen en archeologische bureaus.

Lees dit artikel

Toelichting handboek ‘Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid’

Evelien Oomen

Stedenbouwkundige ambtenaren, ruimtelijke planners en erfgoedzorgers worden regelmatig geconfronteerd met ruimtelijke erfgoedvraagstukken. Tijdens deze toelichting op 19 februari 2016 bekijken we hoe zulke vraagstukken opgelost kunnen worden met respect voor zowel de erfgoedwaarden als de belangen en waarden die spelen binnen ruimtelijke ordening.

Lees dit artikel