Agenda in 2017

Studiedag Oude bomen, schatkamers van erfgoed en biodiversiteit

Koen Smets

Het belang van oude bomen als levend erfgoed wordt steeds duidelijker, zeker nu onder meer uit DNA-analyses blijkt dat onze oude bomen duidelijk verschillen van jongere exemplaren van dezelfde soort. Tegelijk krijgen we ook meer en meer inzicht in de ecologie van veteraanbomen en hun belang voor de biodiversiteit. Ongeacht de invalshoek groeit de aandacht voor het behoud van oude bomen én het bewaren van hun unieke genen.

Lees dit artikel

Nieuwe opleiding ‘Inleiding tot de archeologie en CAI’

Evelien Oomen

Op 23 maart organiseert het agentschap opnieuw een infosessie ‘Inleiding tot de archeologie en de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)’. Ben je ruimtelijk planner, stafmedewerker van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, MER-deskundige of stedenbouwkundig ambtenaar en wens je in functie van je werk toegang tot de Centrale Archeologische Inventaris, dan verwelkomen we je graag.

Lees dit artikel

Vormingsvoormiddag ‘Steentijdonderzoek in functie van het archeologietraject’

Marijn Van Gils

Steentijdsites vragen vaak een andere aanpak dan andere periodes en types sites en brengen specifieke uitdagingen met zich mee. Op 29 maart 2017 organiseren we samen met de Eenheid Prehistorische Archeologie (KU Leuven) en de Vakgroep Archeologie (UGent) een vormingsvoormiddag over steentijdonderzoek voor geïnteresseerde archeologen in het kader van de opmaak van archeologienota’s en het organiseren van vooronderzoeken.

Lees dit artikel

Studiedag ‘Beheer van historische dreven’

Thomas Van Driessche

Op vrijdag 5 mei 2017 organiseren wij in samenwerking met het agentschap Natuur en Bos, de Thomas More Hogeschool, Regionaal Landschap de Voorkempen en de gemeenten Kapellen en Brasschaat een studiedag over het beheer van historische dreven in CC ’t Kerkske in Kapellen. De studiedag richt zich tot iedereen die betrokken is bij het beheer van dreven met erfgoedwaarde (medewerkers van Regionale Landschappen, gemeentebesturen of IOED’s, erfgoedconsulenten, boomverzorgers, …).

Lees dit artikel

Trek zelf ‘Buurten met erfgoed’ in je gemeente. Een traject voor scholen en erfgoedpartners

Evelien Oomen

Op vrijdagnamiddag 5 mei 2017 kan je deelnemen aan de studienamiddag Trek zelf ‘Buurten met erfgoed’ in je gemeente in het CC Westrand in Dilbeek, de gemeente waar er momenteel een Buurten met erfgoed-traject loopt. Deze dag is een initiatief van de stuurgroep Buurten met erfgoed, een partnerschap van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, CANON Cultuurcel, Heemkunde Vlaanderen, erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Herita, FARO en ons agentschap, in fijne samenwerking met Mooss vzw.

Lees dit artikel