Het agentschap Onroerend Erfgoed en de Universiteit Gent organiseren een studiedag over de rol van geofysische prospectie in het archeologisch onderzoeksproces. Deze studiedag gaat door op 13 juni 2018.

In Vlaanderen schrijft de Code Goede Praktijk geofysische prospectie voor als één van manieren om aan archeologisch vooronderzoek te doen. Desondanks worden geofysische methoden nog maar zeer zelden gebruikt in het archeologieproces. Dit staat in sterk contrast met de technische vooruitgang van deze technieken in de afgelopen jaren, en de stijgende mate waarin de academische wereld ze inzet.  

Waaraan is de onderwaardering van geofysisch onderzoek in de archeologische praktijk te wijten? Schort er iets aan de technieken zelf? Of aan het regelgevend kader? Is geofysisch onderzoek te duur? Of niet efficiënt genoeg? Of eenvoudigweg onbekend en daardoor onbemind? Hoe zou geofysisch onderzoek wél efficiënt, wetenschappelijk onderbouwd en economisch haalbaar in het archeologieproces kunnen verankerd worden?

Dat zijn de fundamentele vragen die we tijdens deze studiedag willen bediscussiëren. We blijven daarbij niet alleen in Vlaanderen, maar kijken ook naar de praktijk in de ons omringende landen. Verschillende specialisten uit de buurlanden en Vlaanderen zullen dan ook hun ervaringen en meningen presenteren. Daarnaast is er ruim tijd voorzien voor discussie en presentaties door derden.

Deze studiedag gaat door in het groot auditorium van het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Deelname is gratis maar online inschrijven is verplicht. 

Het programma vind je hieronder:

9:15 Ontvangst en verwelkoming

9:30 Geophysical prospection in Flanders: a summary

Meylemans E., agentschap Onroerend Erfgoed / Desmedt Ph., UGent

9:45 Some basic principles of archaeological geophysics

De Smedt Ph., Verdonck L., Verhegge J., UGent

10:00 Guidelines for the Use of Geophysics in Archaeology: should they be prescriptive?

Schmidt A., GeodataWIZ (D.)

10:30 Pauze

10:50 Archaeological prospecting at the Bavarian State Dept. Of Monuments & Sites: Between research and day to day routine

Fassbinder J., Bavarian Stat Dept. Of Monumens and Sites (D.)

11:20 Inrap and geophysics: towards a sustainable approach

Hulin G., Direction scientifique et technique, INRAP (Fr.)

11:50 Archaeological prospection in the Netherlands. The contribution of geophysical techniques

Rensinck E., Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Nl.)

12:20 Discussie

12:40 Lunch

 

 

13:40 Phantasies, bureaucracy and fear of the unfamiliar

Orbons J., Archeopro (Nl.)

14:00 Observations from recent use of geophysics in commercial archaeological mitigation: a Flemish and Irish perspective

Nicholls J., Target geophysics

14:20 De erfgoedradar: kansen voor vrijwilligers

Verbeek B., Seinen P., Werkgroep Innovatieve Meettechnieken tbv Archeologie (WIMA) (Nl.)

14:40 Het gebruik van geofysische technieken binnen projecten van de Vlaamse Landmaatschappij

Depraetere D., Vlaamse Landmaatschappij

15:00 Pauze + Posters

15:20 Geofysische prospectie, is de Nederlandse archeologie of bodem hier wel geschikt voor? Jazeker!

Van den Oever F., Saricon (Nl.)

15:40 Wat is het potentieel van het geofysisch onderzoek bij het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek in Vlaanderen?

Saey Th., 3D soil

16:00 A practical perspective on the integration of geophysics in Flemish archaeological heritage management

Verhegge J., Verdonck L., De Smedt Ph., UGent

16:20 Discussie 

16:40 Afsluitende drink