Op vrijdag 20 april organiseert WTA Nederland - Vlaanderen een studiedag betreffende het draagvermogen van historische constructies. Op de studiedag zullen sprekers, uit zowel wetenschappelijke als uitvoerende hoek hun kennis en ervaring inbrengen rond het draagvermogen van historische constructies in metselwerk, beton, hout en staal. Ook zullen ervaringen in cases worden besproken.

Onlangs stortte een pand in de historische binnenstad van Venlo zomaar in; de aanwezige bewoner kon zich op het nippertje in veiligheid brengen; mogelijke oorzaak van de instorting waren bouwactiviteiten in de directe omgeving. In het geheel van de conservering van ons erfgoed speelt het draagvermogen van historische bouwconstructies een belangrijke rol. Soms is het gewenst om inzicht te krijgen in het resterend draagvermogen uit het oogpunt van gevaar op instorten, door bijvoorbeeld bouwactiviteiten in de omgeving of in belendende panden. Meer inzicht kan ook nodig zijn om te bepalen of een nieuwe functie in een bestaand gebouw kan worden opgenomen: wellicht zijn versterkende maatregelen nodig alvorens die nieuwe functie acceptabel is. Ook in gebieden waar de belastingssituatie verandert, is het verkrijgen van meer inzicht in het draagvermogen van bestaande constructies van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan historische gebouwen in aardbevingsgebieden of in zones waar in het verleden mijnbouw plaatsvond.

Het voorlopig programma:

09.00 Ontvangst en registratie
09.45 Welkom en opening
Rob van Hees, voorzitter WTA Nederland-Vlaanderen
Michiel van Hunen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dagvoorzitter
10.00 Historische evoluties in draagsystemen van gebouwen
Dionys van Gemert, KU Leuven
10.30 Sterktebeoordeling van bestaande betonconstructies op basis van
probabilistische en semi-probabilistische methoden: principes,
ontwikkelingen en uitdagingen
Robby Caspeele, UGent
11.00 Koffie- en theepauze
11.30 Restauratie van metalen (brug)constructies
Bas de Ruiter / Dirk van der Tol, Iv-Infra b.v.
12.00 Uitreiking WTA NL-VL Monumenten studieprijs 2017
12.30 Lunch
13:00 Algemene ledenvergadering (alleen voor leden WTA)
13.30 Wandeling langs diverse historische bruggen
Ton Keesmaat, Iv-Infra b.v.
14.15 Beoordeling van het draagvermogen van bestaande constructies
in metselwerk
Els Verstrynge, KU Leuven
14.45 Sterk(t)e staaltjes van hout in monumenten
Jan de Jong, TNO
15.15 Koffie- en theepauze
15.45 THT
André de Prouw, Constructiebureau de Prouw
16.15 Praktijkcases beschouwd vanuit een ingenieursstandpunt
Timo Deckers, Triconsult
16.45 Afsluiting en drankje ten afscheid

Links