Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in verband met klimaatbeheersing van erfgoed? En hoe kunnen klimaateisen verzoend worden met ecologische duurzaamheid? Je ontdekt het op deze studiedag, op 16 november 2018 in Leuven.

Klimaatnetwerk Vlaanderen stelt in samenwerking met ons agentschap en FARO een nieuwe methode voor om tot een duurzame besluitvorming te komen in het zoeken naar een geschikte klimaatbeheersing. Verder worden nieuwe projecten voorgesteld om het klimaat te meten en te analyseren. Het departement CJM financierde een onderzoek naar de klimaatomstandigheden van een aantal topstukken, waarvan de resultaten voor het hele veld nuttig en leerrijk zijn. Enkele wetenschappers stellen hun recent onderzoek voor in verband met klimaatbeheersing van cultureel erfgoed. We bespreken eveneens een aantal praktijkcases met het accent op het verzoenen van de klimaateisen met ecologische duurzaamheid.  

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur: Inleiding. Van Thomson naar Bizot: evolutie in de richtlijnen voor klimaatbeheersing van cultureel erfgoed. Anne-Cathérine Olbrechts, FARO

10.15 uur: Studie naar de bewaaromstandigheden van Vlaamse Topstukken. Hoe realistisch zijn onze wensen en verwachtingen. Lucy ’t Hart, IPARC 

10.50 uur: Besluitvorming over het binnenklimaat in 9 stappen. Marc Stappers, Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland 

11.25 uur: Een werkproces om beslissingen te nemen in preventieve conservatie. Jan Callier, Airchecq onderzoek Universiteit Antwerpen

12.00 uur: Een luchtkwaliteitsindex voor erfgoedtoepassingen. Willemien Anaf, Airchecq onderzoek Universiteit Antwerpen

12.35 uur: Broodjeslunch

13.20 uur: Naar een effectieve klimaatzorg in collectiehoudende instellingen: eerste verkenningen. Geert Bauwens, KU Leuven 

13.55 uur: Dynamische setpoint regeling voor een duurzame klimatisatie en optimaal museumklimaat. Edgar Neuhaus, Physitec Nederland en België

14.30 uur: Titel nog mee te delen. Filip Descamps, VUB Brussel en Daidalos Peutz 

15.05 uur: Pauze

15.20 uur: De rol van een dynamische gebouwsimulatie bij de conservatie van kunstwerken. Lien De Backer, Boydens Engineering 

15.55 uur: Een tweede leven voor het karton van Pieter Coecke van Aelst: klimaatanalyse om te helpen met het ‘decision-making process’ voor de toekomst. Estelle De Bruyn en Laura Debry, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Cel Preventieve Conservatie 

16.30 uur: Vragen & discussie

16.45 uur: Samenvatting van de studiedag

17.00 uur: Afsluitende borrel

Inschrijven

Je betaalt 75 euro voor deelname aan de studiedag. Inschrijven kan tot en met 6 november via de website van FARO. 

We organiseren deze studiedag samen met FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en Klimaatnetwerk Vlaanderen.