Inmiddels loopt er in Dilbeek een project 'Buurten met erfgoed'. Op de startdag van vrijdag 7 oktober 2016 ontmoetten leerkrachten van de tweede graad van de Dilbeekse basisscholen, lokale en regionale erfgoeddeskundigen en procesbegeleiders elkaar om het Dilbeekse erfgoed te inventariseren en samen uit te zoeken hoe ze het creatief bij het schoolleven kunnen betrekken. Buurten met erfgoed in Dilbeek is een initiatief van de erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei.

Op vrijdag 7 oktober was het zo ver. Het traject Buurten met Erfgoed ging van start in Dilbeek! De ingrediënten voor deze startdag? 15 leerkrachten uit 6 verschillende  Dilbeekse basisscholen, een tiental lokale erfgoed- en cultuurwerkers en een heleboel leuke methodieken rond erfgoed. In het begeleidingstraject, opgezet door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei in samenwerking met Mooss vwz en gemeente Dilbeek, werken leerkrachten en erfgoedwerkers samen aan een erfgoedproject voor leerlingen in hun eigen schoolomgeving.

Op de startdag wist erfgoed al meteen een persoonlijke snaar te raken. Iedereen bracht een object mee dat voor zichzelf een bijzondere waarde heeft. Foto’s, receptenboekjes, blikken dozen en tal van persoonlijke verhalen werden bovengehaald. Meteen werd duidelijk dat erfgoed er in slaagt mensen te raken. En ook het erfgoed in de schoolomgeving kan dat!

Later ontdekten de deelnemers aan de hand van tal van ludieke methodieken hoe je op een laagdrempelige manier met kinderen rond erfgoed kan werken. Het onderzoeken van een onbekend voorwerp, het organiseren van een ruilbeurs in rariteiten of het inrichten van een eigen museum, waren enkele van de opdrachten die voorgeschoteld werden.

In de namiddag werd er samen gebouwd aan een heuse 3Dkaart van de gemeente waarop playmobil, lego en post-its het erfgoed moest visualiseren. De kaart stond goed vol, er blijkt dus heel wat bijzonder erfgoed in Dilbeek te zijn! In een heuse brainstorm werd nagedacht over leuke activiteiten om kinderen met dit erfgoed in contact te brengen. 

Normaal zijn het de leerkrachten die het huiswerk geven, maar deze keer kregen zij zelf een opdracht mee naar huis. Op basis van de input van deze startdag, kregen de leerkrachten de opdracht om een eerste idee voor een erfgoedproject in de eigen schoolomgeving uit te werken. Aan erfgoed en ideeën alvast geen gebrek! Wij zijn benieuwd welke originele projecten er allemaal op tafel zullen liggen op de terugkomdag in januari! Spannend!

Bekijk de Flickr-reeks over de startdag.

Tekst en foto's: Karen Van Buggenhout, erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.

‘Buurten met erfgoed’ is een project van het agentschap Onroerend Erfgoed i.s.m. Faro, CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, Heemkunde Vlaanderen, Herita, De Bardijnen en de regionale erfgoedcellen. Mooss vzw zorgt voor de creatieve begeleiding.

Links

Reacties (0)

Reageer op dit artikel