Beernem was vorig schooljaar pilootgemeente in het project ‘Buurten met erfgoed’. Leerlingen en leerkrachten van de tweede graad van de Beernemse lagere scholen gingen met lokale en regionale erfgoedwerkers creatief aan de slag met het erfgoed in de schoolbuurt. Gemeentelijk cultuurbeleidscoördinator Conny Lambert was de lokale steunpilaar van het pilootproject.

Conny (cultuurbeleidscoördinator gemeente Beernem)

“De erfgoedprojecten die onze lagere scholen vorig jaar met de kinderen uitwerkten, waren super. Zonder het initiatief ‘Buurten met erfgoed’ zouden ze nooit zijn doorgegaan. Het samenbrengen van leerkrachten en erfgoedspelers was een van de sterke kanten van het project. Door de professionele begeleiding werden beide groepen aangemoedigd om ‘out of the box’ te denken. De communicatie met de scholen vooraf kon wel beter, want voor leerkrachten en directie was het niet van meet af aan duidelijk wat er van hen werd verwacht. De input voor de projecten zou nog sterker vanuit de kinderen kunnen komen, maar dat is een leerproces voor de leerkrachten. Het project bracht ook de erfgoedwerkers in beweging. Een van de neveneffecten was dat twee erfgoedverenigingen elkaar beter leerden kennen en merkten dat ook zij kunnen samenwerken, in plaats van op het eigen eilandje te blijven.

Met de ervaringen vanuit ‘Buurten met erfgoed’ wil ik er nu voor zorgen dat de leerlingen naast de eigen schoolbuurt ook het erfgoed in de andere buurten van de gemeente leren kennen. Het is nu aan het project ‘Buurten met erfgoed’ zelf om in de lerarenopleidingen binnen te dringen, want jong geleerd…”

‘Buurten met erfgoed’ is een project van het agentschap Onroerend Erfgoed i.s.m. Faro, CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, Heemkunde Vlaanderen, Herita, De Bardijnen en de regionale erfgoedcellen. Mooss vzw zorgt voor de creatieve begeleiding.

Links

Reacties (1)

  • Door Hilde Landuyt, directeur gemeenteschool De Notelae op 12 December 2016

    Vanuit de dienst cultuur werd onze school een prachtkans aangeboden. De leerkrachten van de 2de graad namen de uitdaging gretig aan… Het klasvrij maken van de twee leerkrachten werd een hele opgave voor medecollega’s en voor de school, maar het enthousiasme na de bijeenkomsten met de diverse actoren en de gedrevenheid waarmee de juffen het project uitwerkten waren voldoende overtuigend om het initiatief verder te steunen. De betrokken leerkrachten investeerden in tijd en inzet: de materie werd niet kant en klaar aangeboden maar diende op maat van de leerlingen en van de buurt te worden uitgewerkt. De juffen verdienen terecht een pluim op hun hoed.

Reageer op dit artikel