Blogartikelen in Inventariseren

Bescherming windmolen ’t Merelaantje

Maarten Van Dijck in categorie

Op 15 februari 2016 werd ’t Merelaantje in Londerzeel beschermd als monument. Deze molen is een buitenbeentje binnen de traditie van het windmolenbouwen. 

Lees dit artikel

Beschermingen Petroleum-Zuid in Antwerpen

Maarten Van Dijck in categorie

Petroleum Zuid werd in de eerste jaren van de 20ste eeuw ingericht als terrein voor de toen zeer bloeiende petroleumindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het in onbruik. Op 19 januari 2016 werden vijf constructies op de site beschermd. Samen met de al in 2008 beschermde Steinmüller stoomketel geven deze goederen het verhaal weer van de overslag en de opslag van petroleum ten zuiden van Antwerpen. 

Lees dit artikel

Waardevol erfgoed in Hamme definitief beschermd

Helena Duchêne in categorie

Op 2 december 2015 ondertekende Vlaams minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, de definitieve bescherming van negentien monumenten en één dorpsgezicht in de Oost-Vlaamse gemeente Hamme.

Lees dit artikel