Het agentschap bundelde de verschillende vormen van financiële ondersteuning en de fiscale voordelen die de Vlaamse overheid aanbiedt bij aankoop, onderhoud of restauratie in één handige folder.

Woon of werk je in een onroerend erfgoed, dan weet je dat dit een bijzondere, boeiende ervaring is. Tegelijkertijd vraagt dit een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor dit erfgoed, het te onderhouden en in sommige gevallen te restaureren.

De aankoop en het beheer van erfgoed vragen vaak aanzienlijke financiële investeringen. De Vlaamse overheid wil je daarbij helpen door financiële ondersteuning aan te bieden onder de vorm van erfgoedleningen en verschillende premies, en/of fiscale voordelen uit te werken.

Een erfgoedlening, een erfgoedpremie, vermindering van verkooprecht, … We leggen de voorwaarden en procedures kort uit in deze nieuwe folder en verwijzen telkens door naar de uitgebreide informatie op onze website. 

Je kan de digitale versie van de folder downloaden via de publicatiewebsite van de Vlaamse overheid. Vanaf eind oktober 2017 kan je daar ook een papieren exemplaar bestellen.

Links