Nieuwsartikelen in Beleid

SDG’s en erfgoed

Vera Ameels in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Beleid,

Het implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in Vlaanderen vraagt duidelijke beleidskeuzes en concrete acties. Als agentschap dragen wij bij aan de realisatie van de mondiale doelstelling over erfgoed (target 11.4: De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen). Daarnaast integreren we ook andere SDG’s in onze werking en dragen we zo niet enkel bij aan de mondiale doelstellingen. We bieden tegelijkertijd een antwoord op de uitdagingen uit Strategie 21, de Europese Erfgoedstrategie voor de 21ste eeuw van de Raad van Europa.

Lees dit artikel