Vandaag verschijnt deel 4 in de publicatiereeks over het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren. Dit vierde deel behandelt de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode.

Van 1999 tot 2008 vonden in de O.L.V.-basiliek van Tongeren ingrijpende archeologische opgravingen plaats. Er kwamen sporen van de Romeinse tot de recente tijden aan het licht, en vele duizenden vondsten. In 2010 besliste Vlaams minister Geert Bourgeois een bedrag van 1,3 miljoen euro ter beschikking te stellen voor het onderzoek van de talrijke sporen en vondsten. Dit onderzoek liep van 2011 tot 2013 en was een samenwerking tussen meer dan 80 specialisten uit binnen- en buitenland.

In april 2017 verschenen de eerste twee delen over dit onderzoek. Deel 1, de vondstcatalogus, biedt per archeologisch spoor een inventaris van de aangetroffen voorwerpen. Deel 2 verzamelt de studies van de diverse vondstcategorieën. Begin 2018 volgde deel 3 met het onderzoek van de sporen en architectuurresten uit de vroeg-Romeinse tijd.

Vandaag rolde deel 4 van de persen: de studie van de sporen en architectuurresten uit de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode. Het boekdeel bestaat uit zes hoofdstukken.

 

 

 

 

 

 

Tongeren, O.L.V.-basiliek: de resten van de apsis van de laat-Romeins basilica.

Coverfoto bovenaan: Tongeren, O.L.V.-basiliek: de resten van de jongste van vijf vloeren van de Merovingische kerk.

Een eerste hoofdstuk geeft een systematische beschrijving en interpretatie van alle sporen, daterend van het einde van de 3de eeuw tot het begin van de 10de eeuw. Hier ligt de focus op de opgegraven stadsmuur, het vierde-eeuwse bouwproces en de verdere evolutie van de basilica. Hoofdstuk 2 behandelt de resten van de marmeren interieurdecoraties die op de site aan het licht kwamen en hoofdstuk 3 gaat in op de identificatie en herkomst van de verschillende gebruikte steensoorten. Het vierde hoofdstuk bestaat uit de studie van de talrijke fragmenten van de vroegmiddeleeuwse muurschilderingen uit de puinlaag die de Merovingische kerkresten afdekte. Hoofdstuk 5 behandelt de vroegmiddeleeuwse begravingen en hoofdstuk 6 de stenen sarcofagen die daar deel van uitmaakten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tongeren, O.L.V.-basiliek: een hergebruikt vroegmiddeleeuws graf. De skeletresten van de eerste begraven persoon zijn aan het voeteinde van de tweede begraven persoon gestapeld.

Later volgt nog boekdeel 5, dat de sporen en architectuurresten van de middeleeuwen en postmiddeleeuwse periode en aspecten van het bouwhistorisch onderzoek van het huidige kerkgebouw verzamelt.

Je kan deze uitgave digitaal raadplegen via OAR of een papieren exemplaar bestellen bij Drukkerij Peeters.