Vandaag stellen we de Monitor Onroerend Erfgoed Vlaanderen voor, een online databank met onderbouwde cijfers over het onroerend erfgoed en de erfgoedzorg in Vlaanderen. Het agentschap gebruikt deze cijfers om het beleid te onderbouwen en maakt ze nu openbaar voor iedereen zodat elke geïnteresseerde zich kan informeren met correct cijfermateriaal.

 

In de monitor verzamelen we informatie over diverse aspecten van het onroerend erfgoed en de erfgoedzorg. De monitor bestaat uit een vaste set van indicatoren. Elke indicator schetst een beeld van een specifiek aspect, bijvoorbeeld het aantal beschermde monumenten. De indicatoren zijn gebundeld volgens vier thema’s:

  • Erfgoedactoren: Dit thema bevat alle indicatoren over actoren en partners die een verantwoordelijkheid delen in de Vlaamse onroerenderfgoedzorg en die de Vlaamse overheid erkent of subsidieert. Bijvoorbeeld de onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, archeologen en onroerenderfgoeddepots.
  • Erfgoedstatuut: Hier krijg je een overzicht van het aanbod aan waardevol onroerend erfgoed in Vlaanderen: zowel het geïnventariseerd als het beschermd erfgoed.
  • Erfgoedbeheer: Dit zijn de indicatoren specifiek over het beheer en de zorg voor het onroerend erfgoed. Denk aan beheersplannen, archeologisch onderzoek of handhaving.
  • Erfgoedfinanciering: Dit thema toont de verdeling van de middelen die de Vlaamse overheid investeert in onroerend erfgoed. Het geeft een overzicht van de verschillende ondersteuningsvormen: de verschillende types premies en subsidies.

Het resultaat is een website met een rapportering over de verschillende indicatoren, een visualisering van de data en de mogelijkheid om data te downloaden.
De Monitor Onroerend Erfgoed is nog volop in ontwikkeling. Zodra ze beschikbaar zijn, vullen we de monitor aan met uitbreidingen en nieuwe indicatoren. In functie van nieuwe tendensen of wijzigingen aan de regelgeving kunnen we nieuwe indicatoren ontwikkelen. Bovendien geven we de bestaande indicatoren elk jaar een update met het meest recent cijfermateriaal van het afgelopen jaar en zullen we trends en ontwikkelingen in de toekomst bijkomende duiding geven.

Links