Menselijke resten zijn een bijzondere groep van archeologische vondsten. Ze vormen de meest directe informatiebron over het leven in vroegere tijden. Die gegevens kunnen pas ten volle aangesproken worden als de opgraving van de mensenresten met kwaliteit gebeurt. Daarom publiceerden we een afwegingskader dat de vele aspecten belicht van het omgaan met archeologische mensenresten.

Het kader legt in detail uit welke stappen te nemen zijn wanneer mensenresten worden aangetroffen bij een opgraving of een toevalsvondst. Ook het bijzondere geval van oorlogsslachtoffers uit recente conflicten komt uitvoerig aan bod, waarbij de wensen van de militaire overheden primeren. Verantwoord omgaan met begraven mensenresten vormt niet enkel een wetenschappelijke uitdaging. Aan het onderzoek zitten ook wettelijke en ethische kanten. Zo kan recent menselijk materiaal een gerechtelijke dimensie hebben. Het afwegingskader geeft in bijlage een richtlijn mee die het resultaat is van afspraken tussen onder meer parket, politie en Onroerend Erfgoed.

Begravingen uit Sint-Martinuskerk AalstFoto: Begravingen uit de Sint-Martinuskerk in Aalst (opgravingen Solva, foto Kris Vandevorst)

Het afwegingskader is een eerste poging om het thema van de archeologische mensenresten te verkennen. In de toekomst hopen we nieuwe versies te publiceren, aangevuld en verbeterd met de ervaringen en discussies vanuit alle delen van het Vlaamse archeologische werkveld.

Raadpleeg het afwegingskader via ons Open Archief.