In 2016-2017 publiceerden we regelmatig een overzicht van het aantal bekrachtigde en geweigerde archeologienota’s. Sinds januari 2018 beperken we onze berichtgeving hierover tot een tweejaarlijks overzicht. We vulden de grafiek aan met de cijfers voor de eerste helft van het jaar 2018.

Sinds 1 januari 2017 is het agentschap niet meer alleen bevoegd voor het bekrachtigen van archeologienota’s. Deze taak wordt gedeeld met de erkende onroerenderfgoedgemeenten, die autonoom beslissen over archeologienota’s die opgemaakt zijn voor terreinen op hun grondgebied. De cijfers omvatten daarom ook het aantal archeologienota’s dat geweigerd of bekrachtigd werd door de erkende onroerenderfgoedgemeenten.

In februari kende de kwaliteit van de ingediende archeologienota’s een dipje, met een weigeringspercentage van 32,7% tot gevolg. In maart werd dit echter ruimschoots goedgemaakt en hoefden het agentschap en de erkende onroerenderfgoedgemeenten slechts 15,7% van de ingediende archeologienota’s te weigeren. De overige maanden bleef het weigeringspercentage stabiel en mooi in lijn met de cijfers uit 2017.

Downloads