Overzicht blogartikelen

Een stand van zaken over de projectsubsidies archeologie

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Erkenningen/Subsidies, Onderzoek,

Tot en met 1 augustus 2018 konden bedrijven, lokale besturen, universiteiten en andere onderzoekers een aanvraag indienen voor een projectsubsidie “syntheseonderzoek archeologie”. We geven graag een stand van zaken over de ingediende aanvragen en het verdere verloop van de procedure.

Lees dit artikel

Referentiecollecties voor archeologisch onderzoek: een stand van zaken

Ann Lentacker in categorie Archeologie, Onderzoek,

Sinds kort kan je onderzoeksrapport 96 online raadplegen. Daarin bundelden we de resultaten van een enquête die peilde naar de aard, de ontsluiting en de ontwikkeling van referentiecollecties die nuttig zijn voor het archeologisch onderzoek in Vlaanderen.

Lees dit artikel

Toelichting over projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Onderzoek,

Op maandag 29 januari 2018 organiseert het agentschap een infosessie over de aangekondigde projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek.

Lees dit artikel