Overzicht blogartikelen

De Monitor Onroerend Erfgoed

Korneel De Groote in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Beleid,

Vandaag stellen we de Monitor Onroerend Erfgoed Vlaanderen voor, een online databank met onderbouwde cijfers over het onroerend erfgoed en de erfgoedzorg in Vlaanderen. Het agentschap gebruikt deze cijfers om het beleid te onderbouwen en maakt ze nu openbaar voor iedereen zodat elke geïnteresseerde zich kan informeren met correct cijfermateriaal.

 

Lees dit artikel

Hervorming verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Evelien Oomen in categorie Bouwkundig erfgoed, Premies/Belastingvermindering, Wetgeving,

Op 1 juni wijzigt het verkooprecht of de registratiebelasting die je betaalt bij aankoop van een onroerend goed. De hervorming geldt voor verkopen waarvoor de overeenkomst vanaf 1 juni wordt afgesloten. Het zogenaamde klein beschrijf wordt volledig vervangen door een gunstregeling voor de aankoop van de enige gezinswoning of bouwgrond voor een gezinswoning.

Lees dit artikel

De beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2016-2017

Natalie Huyghe in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Varend erfgoed,

In de beleidsbrief geeft een minister aan welke initiatieven het komende jaar worden gepland om zijn beleidsdoelstellingen waar te maken. Minister Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed, legt voor 2017 de nadruk op volgende initiatieven:

Lees dit artikel

Nieuw onderzoeksrapport: impactanalyse onroerend erfgoed, een toekomstverkenning tot 2030

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Beleid,

De samenleving staat de komende jaren voor heel wat veranderingen. Veranderingen die een impact zullen hebben op het onroerend erfgoed en de zorg ervoor. Dit stelt de sector voor uitdagingen, maar biedt ook kansen. Om een toekomstgericht erfgoedbeleid te kunnen voorbereiden, maakte het agentschap Onroerend Erfgoed een impactanalyse op en blikte daarbij vooruit naar 2030.

Lees dit artikel