Overzicht blogartikelen

Arrest Raad van State over subsidies en premies in Onroerenderfgoedbesluit

Natalie Huyghe in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving, Beleid, Premies,

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan in een beroep tegen de hoofstukken 10 en 11 van het Onroerenderfgoedbesluit. De vraag tot vernietiging van deze reglementering werd verworpen. Het Onroerenderfgoedbesluit blijft onverminderd van kracht.

Lees dit artikel

Wijzigingen op 1 januari 2017

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving,

Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse Regering enkele wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving en de Code van Goede Praktijk goed. Deze wijzigingen hebben vooral implicaties voor alle lokale besturen, en zeker voor de erkende onroerenderfgoedgemeenten, en erkende archeologen. Zij ontvingen van ons de nodige informatie over de wijzigingen. De belangrijkste aanpassingen zetten wij graag even op een rij.

Lees dit artikel

Vlaamse Regering geeft principiële goedkeuring aan het wijzigingsbesluit

An Verhelst in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving,

Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed bevat een aantal beslissingen die een aanpassing van de onroerenderfgoedregelgeving en andere regelgeving vereisen. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel het Onroerenderfgoedbesluit en diverse andere besluiten ter zake. De inwerkingtreding van de doorgevoerde aanpassingen is voorzien op 1 januari 2017.

Lees dit artikel

Drie nieuwe erkende onroerenderfgoeddepots

Margot Cosemans in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Beleid,

Drie onroerenderfgoeddepots hebben een erkenning ontvangen uit handen van Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed.

Lees dit artikel