Overzicht blogartikelen

Belastingvermindering voor uitgaven aan beschermde goederen: mogelijke aanpassing van de voorwaarden

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Premies/Belastingvermindering, Belastingvermindering,

Investeer je als eigenaar in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed? Dan kunnen je uitgaven voor uitgevoerde werken in aanmerking komen voor belastingvermindering. De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een aanpassing van de wetgeving om de bestaande voorwaarden en procedure vanaf aanslagjaar 2019 te optimaliseren. Het is dus mogelijk dat de regels voor uitgaven vanaf 1 januari 2018 veranderen.

Lees dit artikel

De eerste fase van de restauratie van het Lam Gods: eindrapport beschikbaar

Evelien Oomen in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek, Premies, Restauratie,

Eind 2012 ging het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) van start met de eerste fase van de conservatie-restauratiecampagne van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Op de panelen en originele lijsten van het gesloten altaarstuk, die uitvoerig overschilderd waren, werd de originele verflaag van Van Eyck secuur blootgelegd. Na vier jaar behandeling keerden de buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten eind 2016 terug naar de Sint-Baafskathedraal.

Lees dit artikel

Het adembenemende resultaat van de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods

Valerie Evers in categorie

Na vier jaar behandeling keren de buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten grondig getransformeerd terug naar de Sint-Baafskathedraal. De restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) heeft geleid tot de herontdekking van de uitzonderlijke kwaliteit van Van Eyck, die eeuwenlang verscholen ging achter overschilderingen!

Lees dit artikel

Bijscholingsmodules restauratievakman moderne bouwchemie

Nathalie Vernimme in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

Voor de restauratievakman in de moderne bouwchemie is een nieuwe bijscholingsmodule digitaal beschikbaar: de module 'natuur- en baksteenherstel'. Deze module vormt een leidraad bij het (geheel of gedeeltelijk) vervangen van natuur- of baksteen en bij herstellingen met steenherstelmortel of restauratiemortel.

Lees dit artikel