Overzicht blogartikelen

Vlaamse overheid restaureert 17de-eeuws scheepskanon

Ine Demerre in categorie Archeologie,

In Oostende is zopas het gerestaureerde kanon ingehuldigd, dat in 2007 door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gevonden werd tijdens een ruiming van explosieven. Onroerend Erfgoed zorgde, samen met het Vlaams Instituut voor de Zee en de afdeling Maritieme Toegang, voor de conservatie. Het resultaat is te bewonderen in de inkom van het Administratief Centrum in Oostende.

Lees dit artikel

Belastingvermindering voor uitgaven aan beschermde goederen: mogelijke aanpassing van de voorwaarden

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Premies/Belastingvermindering, Belastingvermindering,

Investeer je als eigenaar in de restauratie en het onderhoud van je beschermd onroerend erfgoed? Dan kunnen je uitgaven voor uitgevoerde werken in aanmerking komen voor belastingvermindering. De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een aanpassing van de wetgeving om de bestaande voorwaarden en procedure vanaf aanslagjaar 2019 te optimaliseren. Het is dus mogelijk dat de regels voor uitgaven vanaf 1 januari 2018 veranderen.

Lees dit artikel

De eerste fase van de restauratie van het Lam Gods: eindrapport beschikbaar

Evelien Oomen in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek, Premies, Restauratie,

Eind 2012 ging het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) van start met de eerste fase van de conservatie-restauratiecampagne van het Lam Godsveelluik van de gebroeders Van Eyck. Op de panelen en originele lijsten van het gesloten altaarstuk, die uitvoerig overschilderd waren, werd de originele verflaag van Van Eyck secuur blootgelegd. Na vier jaar behandeling keerden de buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten eind 2016 terug naar de Sint-Baafskathedraal.

Lees dit artikel

Het adembenemende resultaat van de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods

Valerie Evers in categorie

Na vier jaar behandeling keren de buitenluiken van het Lam Gods en hun lijsten grondig getransformeerd terug naar de Sint-Baafskathedraal. De restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel) heeft geleid tot de herontdekking van de uitzonderlijke kwaliteit van Van Eyck, die eeuwenlang verscholen ging achter overschilderingen!

Lees dit artikel