Overzicht blogartikelen

Omgaan met terrassen en publiciteit in een erfgoedomgeving

Valerie Evers in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Wetgeving, Vergunningen,

Hoe verzoen je het plaatsen van terrassen en/of publiciteit met een erfgoedomgeving?  Twee nieuwe publicaties geven je meer tekst en uitleg over onder andere de juridische aspecten, verschillende mogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

Lees dit artikel

Nieuw afwegingskader over dakisolatie

Karel Robijns in categorie Bouwkundig erfgoed, Wetgeving, Restauratie,

Bij het beheer van onroerend erfgoed moet je vaak kiezen. Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating. Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. We willen je zo een beter zicht geven op de manier hoe we een aanvraag behandelen. Je kunt dankzij een afwegingskader ook een goede inschatting maken over de ontwikkelingskansen van onroerend erfgoed.

Lees dit artikel

Afwegingskader over historisch schrijnwerk

Margot Cosemans in categorie Bouwkundig erfgoed, Restauratie,

Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een aanvraag tot toelating of een stedenbouwkundige vergunning. Om je een duidelijk inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders.

Het pas gepubliceerde afwegingskader over historisch schrijnwerk biedt je een hulpmiddel om hedendaagse comfort- en gebruikerseisen te verzoenen met het behoud van de erfgoedwaarden van historisch buitenschrijnwerk in beschermd erfgoed. 

Lees dit artikel

Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed

Koen Berwaerts in categorie Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Bescherming, Vergunningen, Restauratie,

Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden bij een stedenbouwkundige vergunning of een aanvraag tot toelating. Om je een duidelijk inzicht te geven in de criteria die bij advisering meespelen en om een uniforme aanpak in de adviesverlening over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders.
In het pas gepubliceerde afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed zoeken we naar een evenwichtige oplossing voor actieve landbouwers die hun beroep uitoefenen en verder willen zetten op of in beschermd erfgoed. Hierbij houden we rekening met het behoud van de erfgoedwaarden, de landschappelijke setting en de agrarische context.

Lees dit artikel