Overzicht blogartikelen

Nieuwe archeologische zones vastgesteld

Erwin Meylemans in categorie Archeologie, Inventaris, Onderzoek,

Op 28 juni 2018 werden zes sites van de Bandkeramiek en zes prehistorische sitecomplexen in alluviale context vastgesteld als archeologische zone. De juridische gevolgen van deze vaststelling treden in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, midden augustus.  

Lees dit artikel

Onderzoeksrapport historische dorpskernen

Koen De Groote in categorie Archeologie, Onderzoek,

In 2016 startte het project Historische Dorpskernen met als doelstelling het vaststellen van archeologische zones in de dorpskernen. In de eerste fase van dit onderzoeksproject werd een theoretische basis gelegd om het begrip historische dorpskern te definiëren en een methodologie uitgewerkt voor de inventarisatie van alle historische dorpskernen in Vlaanderen. Deze publiceerden we nu in de reeks onderzoeksrapporten: nr. 94 Project historische dorpskernen. Kader en methode voor de inventarisatie van de historische dorpskernen in functie van de afbakening van archeologische zones.

Lees dit artikel

Update Geoportaal beschikbaar

Evelien Oomen in categorie

Sinds maandag 13 maart is een nieuwe versie van het Geoportaal beschikbaar. Zo werden onder meer enkele nieuwe handige lagen toegevoegd.

Lees dit artikel