Overzicht blogartikelen

Middeleeuwse dakkappen in Brugge en ommeland. Een catalogus

Kristof Haneca in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

Dankzij de uitzonderlijk goede bewaring van het historisch stadslandschap vindt men in Brugge nog talrijke dakkappen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. In een nieuwe onderzoeksrapport wordt de typologie en datering van in totaal 148 dakkappen - gekend uit de literatuur of ontdekt en onderzocht tijdens werfinspecties door het agentschap - beschreven. 

Lees dit artikel

Referentiecollecties voor archeologisch onderzoek: een stand van zaken

Ann Lentacker in categorie Archeologie, Onderzoek,

Sinds kort kan je onderzoeksrapport 96 online raadplegen. Daarin bundelden we de resultaten van een enquête die peilde naar de aard, de ontsluiting en de ontwikkeling van referentiecollecties die nuttig zijn voor het archeologisch onderzoek in Vlaanderen.

Lees dit artikel

Archeologische evaluatie van de burcht van Ninove

Peter Van den Hove in categorie Archeologie, Bescherming, Onderzoek,

In 2017 voerde studiebureau Ruben Willaert een archeologisch evaluatieonderzoek uit op de voormalige burchtsite van Ninove (Oost-Vlaanderen). De resultaten van dit onderzoek staan nu online, in afwachting van een voorstel tot bescherming als archeologische site. 

Lees dit artikel

Onderzoeksrapport historische dorpskernen

Koen De Groote in categorie Archeologie, Onderzoek,

In 2016 startte het project Historische Dorpskernen met als doelstelling het vaststellen van archeologische zones in de dorpskernen. In de eerste fase van dit onderzoeksproject werd een theoretische basis gelegd om het begrip historische dorpskern te definiëren en een methodologie uitgewerkt voor de inventarisatie van alle historische dorpskernen in Vlaanderen. Deze publiceerden we nu in de reeks onderzoeksrapporten: nr. 94 Project historische dorpskernen. Kader en methode voor de inventarisatie van de historische dorpskernen in functie van de afbakening van archeologische zones.

Lees dit artikel

Onderzoeksrapport: ‘t Bruyne Kruyd. Het erfgoed van de tabaksnijverheid in Vlaanderen.

Frank Becuwe in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

De ooit bloeiende tabaksteelt en -nijverheid in Vlaanderen lieten onroerende relicten na. Met dit onderzoeksrapport wordt de kennis aangereikt om dat erfgoed van de tabaksteelt- en nijverheid te begrijpen, naar waarde te schatten en doordacht te hergebruiken. Voor het eerst zijn de productieprocessen en hun ontwikkelingen in beeld gebracht, waardoor het mogelijk wordt om van het industriële tabaksverleden een selectief maar coherent beeld te bieden aan de hand van gebouwen en constructies in het Vlaamse landschap. Bovendien geeft dit onderzoek de wetenschappelijke basis en de draagkracht aan van waaruit voor beschermenswaardig of beschermd tabaksgebonden erfgoed een gepaste en maatschappelijk relevante bestemming kan ontwikkeld worden.

Lees dit artikel