Overzicht blogartikelen

Onderzoeksrapport historische dorpskernen

Koen De Groote in categorie Archeologie, Onderzoek,

In 2016 startte het project Historische Dorpskernen met als doelstelling het vaststellen van archeologische zones in de dorpskernen. In de eerste fase van dit onderzoeksproject werd een theoretische basis gelegd om het begrip historische dorpskern te definiëren en een methodologie uitgewerkt voor de inventarisatie van alle historische dorpskernen in Vlaanderen. Deze publiceerden we nu in de reeks onderzoeksrapporten: nr. 94 Project historische dorpskernen. Kader en methode voor de inventarisatie van de historische dorpskernen in functie van de afbakening van archeologische zones.

Lees dit artikel

Onderzoeksrapport: ‘t Bruyne Kruyd. Het erfgoed van de tabaksnijverheid in Vlaanderen.

Frank Becuwe in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

De ooit bloeiende tabaksteelt en -nijverheid in Vlaanderen lieten onroerende relicten na. Met dit onderzoeksrapport wordt de kennis aangereikt om dat erfgoed van de tabaksteelt- en nijverheid te begrijpen, naar waarde te schatten en doordacht te hergebruiken. Voor het eerst zijn de productieprocessen en hun ontwikkelingen in beeld gebracht, waardoor het mogelijk wordt om van het industriële tabaksverleden een selectief maar coherent beeld te bieden aan de hand van gebouwen en constructies in het Vlaamse landschap. Bovendien geeft dit onderzoek de wetenschappelijke basis en de draagkracht aan van waaruit voor beschermenswaardig of beschermd tabaksgebonden erfgoed een gepaste en maatschappelijk relevante bestemming kan ontwikkeld worden.

Lees dit artikel

Onderzoek naar de erfgoedwaarden van het sociale woningbouwpatrimonium in Vlaanderen

Evert Vandeweghe in categorie Bouwkundig erfgoed, Inventaris, Onderzoek,

Onlangs verscheen een onderzoeksrapport over de erfgoedwaarden van het sociale woningbouwpatrimonium in Vlaanderen. Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat we in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) uitvoerden in de periode 2011-2016.

Lees dit artikel

Onderzoek naar de effectiviteit van het beschermingsbeleid: fase 1

Evelien Oomen in categorie Archeologie, Bouwkundig erfgoed, Landschappen, Beleid, Bescherming, Onderzoek,

Al 85 jaar beschermen we onroerend erfgoed in Vlaanderen. Hoog tijd dus voor een onderzoek naar de effecten van een wettelijke bescherming. Daarom startten we een doelmatigheidsanalyse op. De eerste fase van dit onderzoek is nu afgerond en geeft een overzicht van de evolutie van de beschermingspraktijk. De resultaten kan je lezen in het rapport ‘de geschiedenis van het beschermen 1931-2016’.

Lees dit artikel

Nieuw onderzoeksrapport ‘Gevelverven op monumenten. Verfhistorisch onderzoek’

Evelien Oomen in categorie Bouwkundig erfgoed, Onderzoek,

Onze nieuwste publicatie in de reeks onderzoeksrapporten gaat dieper in op gevelverven.

Lees dit artikel