Het Europees Erfgoedlabel is een tweejaarlijks initiatief van de Europese Unie. De bedoeling ervan is om plaatsen op de kaart te zetten die de Europese geschiedenis weerspiegelen. Ondertussen zijn er 38 sites die het label dragen. Negentien EU-lidstaten nemen deel en er zijn twee sites in België die het label hebben: het Mundaneum in Mons en Le Bois du Cazier in Marcinelle. Wij gaan dit jaar op zoek naar nieuwe kandidaten om Europees voor te dragen.

Doel van het Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. Het label wil het gevoel versterken bij de Europese burgers, en in het bijzonder bij de jongeren, dat zij deel uitmaken van de Europese Unie. De uitgangspunten zijn gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en een gemeenschappelijk Europees erfgoed. Met dit initiatief wil de Europese Unie bovendien de nationale en regionale diversiteit en interculturele dialoog waarderen.

De Europese Commissie organiseert tweejaarlijks een selectieprocedure voor de toekenning van maximum één Europees Erfgoedlabel per lidstaat. Een intra-Belgisch secretariaat, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap is verantwoordelijk voor de selectieprocedure op Belgisch niveau. Een jury selecteert op basis van de ingediende dossiers de Belgische kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel.

Wie kan deelnemen?

Zowel nationale, thematische als transnationale erfgoedsites, kunnen deelnemen. Het kan gaan om gebouwen of monumenten, cultuurhistorische landschappen, natuurlijke, archeologische, industriële of stedelijke sites, cultuurgoederen en ook immaterieel erfgoed, voor zover deze aan een bepaalde plaats verbonden zijn. Het gaat om sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen.

Stel je kandidaat

Stuur een volledig ingevulde deelnemingsdossier, opgesteld in één van de drie landstalen (FR-NL-DE) uiterlijk tegen 31 oktober naar het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Vera Ameels, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel of Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, t.a.v. Brigitte Myle, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.

Als je de wedstrijd wint, zal je gevraagd worden tegen uiterlijk 14 februari 2019 een Engelse versie van het dossier op te maken, conform het Europese reglement.

Downloads

Meer informatie

  • Vera Ameels, beleidsmedewerker agentschap Onroerend Erfgoed, 02/553 64 03
  • Brigitte Myle, coördinator Europees jaar van het Cultureel Erfgoed, 02/5536982