Op deze pagina vind je een digitale publicatiereeks die is bedoeld voor restauratievaklieden. Het initiatief speelt in op lacunes in bijscholing die zijn vastgesteld voor de restauratievakman moderne bouwchemie.

Opleidingen voor restauratievaklieden worden meestal verstrekt door producenten of via mondelinge toelichting op de werf overgeleverd van vakman tot vakman. Door de programma-inhouden – die gebaseerd zijn op het beroepscompetentieprofiel restauratievakman moderne bouwchemie- vrij ter beschikking te stellen hopen Onroerend erfgoed en haar partners (o.a. WTCB, FVB, KIK, Triconsult) de kwaliteit van vormingen en bijscholingen in de restauratiesector te optimaliseren.

Je kan de volgende programma-inhouden hier gratis downloaden:

Links

Downloads