Het Oostendse postgebouw (1953), ook bekend als ‘De Grote Post’, is het meesterwerk van Gaston Eysselinck. Het monumentale gebouw was toen en is nu een statement in het Oostendse stadsbeeld. Dankzij een renovatie- en restauratiecampagne hervindt De Grote Post zijn monumentaliteit en doet het vanaf 21 december 2012 dienst als cultuurcentrum. Oostende is een trekpleister rijker.

Het R.T.T./P.T.T.- gebouw in de Hendrik Serruyslaan is het enige publieke gebouw van Gaston Eysselinck. Het is uniek in de naoorlogse Belgische architectuur.  Omwille van de architecturale kwaliteiten werd het gebouw in 1981 beschermd als monument, toen het jongste monument van Vlaanderen. In 2003 kocht de stad Oostende het beschermde postgebouw.  Het idee voor een nieuwe bestemming als cultuurcentrum groeide, net als de plannen voor een ingrijpende renovatie- en restauratiecampagne.

Op 29 mei 2009 kreeg het restauratiedossier de steun van Vlaanderen (agentschap Onroerend Erfgoed) en de provincie West-Vlaanderen. Vlaanderen engageerde zich hierbij voor 7.000.000 euro en de provincie West-Vlaanderen  voor een  som van 2.100.000 euro. 

De restauratie en renovatie verliep in verschillende fases. Het eerste onderdeel bestond uit het behoud en de restauratie van het beschermde gedeelte. Het voorgebouw werd behouden en de lokettenzaal werd een foyer, expo- en ontvangstruimte.  Fase 2 ging over het middengedeelte, dat gedeeltelijk is beschermd. Een gedeelte werd afgebroken en vervangen door een nieuwbouw, waarbij de wandelgangen of ‘buizen’ de aandacht trekken. In de nieuwbouw  zijn twee theaterzalen met zo’n 400 en 200 zitplaatsen. Op de vier verdiepingen van het gebouw zijn er ruimten voor cursussen, lezingen, repetities, workshops, …. De vroegere refter op de vierde verdieping wordt een feestzaal met schitterend zicht op het Leopoldpark.

Meer weten?

{photo} {/photo}

Links