Het behoud en beheer van het bouwkundig onroerend erfgoed is een steeds evoluerend proces en  vraagt specifieke expertises, om de juiste inzichten en de daar aan gekoppelde keuzes te ontwikkelen. Waarom kan een bepaalde ingreep in het ene geval wel en in het andere geval niet? Welke tools dragen bij voor een goed beheer en behoud?

Doelstelling

Dit project wil instrumenten ontwikkelen om de kwaliteit van het beheer van het bouwkundig onroerend erfgoed te garanderen of verbeteren.

Output

De output is een reeks handleidingen, afwegingskaders, onderzoeksrapporten,..  over bouwkundig erfgoed, voor consulenten, onderzoekers, erfgoedprofessionals en eigenaars.