Sint-Baafs torent boven Gent uit. Het is een krachtig symbool van de ontwikkeling van de stad Gent, een monument en een schatkamer aan kunstobjecten. Dit willen we ook voor de toekomst garanderen. In  januari 2006 startte een restauratiecampagne die minstens 20 jaar zal duren. De lichtbeuk van het hoogkoor, de toren, de kranskapellen, de noordelijke en zuidelijke zijkapellen van het koor, de kruisbeuk en het schip krijgen stap voor stap een grondige beurt.

De Sint-Baafskathedraal torent boven Gent uit. En dit was vroeger niet anders. Dit unieke bouwwerk is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de stad en dit zal dankzij de restauratie nog lang blijven. Begonnen als eerste parochiekerk van het vroege Gent, is de kathedraal nu de hoofdkerk van het bisdom Gent. Het biedt onderdak aan een verzameling kunstschatten en ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers.

Geschiedenis van het gebouw

De Sint-Baafskathedraal  stond vroeger bekend als de Sint-Janskerk. Dit was de eerste parochiekerk van het vroege Gent en lag op de bidplaats gewijd aan Sint-Jan. De overwegend gotische kathedraal zoals we die nu kennen, heeft een bewogen bouwgeschiedenis. Dankzij de archeologische studie van prof. F. De Smidt in 1962 kunnen we elke stap nauwkeurig volgen. De huidige kerk verving de romaanse kerk in drie belangrijke bouwcampagnes, waarbij de romaanse crypte bewaard bleef. Tijdens de eerste gotische bouwcampagne (eind 13de eeuw-begin 14de eeuw) werd het koor opgebouwd. De zijbeuken van het romaanse koor werden afgebroken en de romaanse crypte werd uitgebreid met een gotische crypte. Op het einde van de 14de eeuw en begin van de 15de eeuw kwamen hier ook nog de kooromgang, de transkapellen en de Veytkapel bij. De tweede gotische bouwcampagne (1462-1534) wordt gekenmerkt door de bouw van de westtoren. In 1602 of 1603 werd de spits vernield door een brand. Tijdens de derde fase (1533-1559) werd het schip en het transept gebouwd. In 1569 werd de nieuwe kerk ingewijd.

Restauratiecampagne

De restauratiecampagne van de Sint-Baafskathedraal bestaat uit verschillende fases. Zowel de buitenzijde als het interieur worden aangepakt. Voor elke fase kan de opdrachtgever rekenen op een restauratiepremie van de Vlaamse overheid.

In 2006 startte de eerste fase met de restauratie van de lichtbeuk van het hoogkoor. Tijdens de tweede fase, die op 29 juli 2013 begon, wordt de stabiliteit van de 90 meter hoge toren en de restauratie van de ramen van de kooromgang aangepakt. De toren verdwijnt voor minstens 4 jaar achter de steigers. In volgende fases komen de noordelijke zijkapellen van het koor, de kruisbeuk en het schip aan de beurt.

De Sint-Baafskathedraal is niet alleen een monument, maar ook een museum. Naast praalgraven, een barok hoogaltaar, een rococopreekstoel, zijn er ook enkele topstukken te bezichtigen. De ‘Calvarietriptiek’ van Justus Van Gent en de ‘Aanbidding van het Lam Gods’ van Hubert en Jan Van Eyck uit 1432. Voor een goed behoud en presentatie van de kunstobjecten, zijn dan ook dringende werken aan het interieur nodig. Zo zijn er werken nodig aan de technische installatie en de klimatisatie, maar ook de restauratie en de opstelling van het Lam Godsretabel en het behoud van de andere kunststukken zijn prioritair. In oktober 2012 startte de restauratie van het Lam Gods. Op het einde van dit traject moet duidelijk worden welke aanpassingen nodig zijn voor een optimale bewaring in Sint-Baafs.

 

Links

Gerelateerde blogartikelen