Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap van Altenbroek en Voervallei met omgeving in Voeren ('s-Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Voeren


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Voeren


Ons dossiernummer

2018-B04


Het dossier inkijken?

Gemeente Voeren, Administratief centrum De Voor, Milieudienst, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren


Meer informatie?