Onderwerp openbaar onderzoek

n.a.v. een bescherming


Aanleiding

Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers bataljonscommandopost (Hollandstellung) in Damme (Lapscheure en Moerkerke)


Betrokken gemeente(n)

Damme


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Damme


Ons dossiernummer

2017-B71


Het dossier inkijken?

Stad Damme, dienst Grondgebiedszaken in het administratief centrum, Vissersstraat 2a, 8340 Damme (Moerkerke) (iedere werkdag van 9.00 u. tot 12.00 u.) en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Vissersstraat 2a, 8340 Damme


Meer informatie?