Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers Heide (Hollandstellung) in Kaprijke (Lembeke) en Assenede (Oosteeklo)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming. Zowel de gemeente Kaprijke als de gemeente Assenede richten hierover een openbaar onderzoek in.


Betrokken gemeente(n)

Kaprijke


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Kaprijke


Ons dossiernummer

2017-B64


Het dossier inkijken?

De balie van de dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum, Veld 1, 9970 Kaprijke en het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Vanaf 16 september 2017 verhuist het agentschap Onroerend Erfgoed naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van Burgemeester en Schepenen, Veld 1, 9970 Kaprijke


Meer informatie?