Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de Duitse mitrailleurspost met hefkoepel (Hollandstellung) in Damme (Lapscheure)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Damme


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Damme


Ons dossiernummer

2017-B69


Het dossier inkijken?

Stad Damme, dienst Grondgebiedszaken in het administratief centrum, Vissersstraat 2a, 8340 Damme (Moerkerke) (iedere werkdag van 9.00 u. tot 12.00 u.) en het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Vanaf 16 september 2017 verhuist het agentschap Onroerend Erfgoed naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Vissersstraat 2a, 8340 Damme (Moerkerke)


Meer informatie?