Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de Duitse mitrailleurspost spoorlijn (Hollandstellung) in Eeklo


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Eeklo


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Eeklo


Ons dossiernummer

2017-B63


Het dossier inkijken?

Stad Eeklo, Stadskantoor, dienst ruimtelijke ordening, Industrielaan 2, 9900 Eeklo (elke voormiddag tussen 9.00 u. en 12.30 u. en woensdagnamiddag tussen 14.00 u. en 16.00 u.) en het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Vanaf 16 september 2017 verhuist het agentschap Onroerend Erfgoed naar het Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van Burgemeester en Schepenen, Industrielaan 2, 9900 Eeklo


Meer informatie?