Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de Eendenkooi met eiland in de Oude Schelde in Bornem


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Bornem


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Bornem


Ons dossiernummer

2017-B76


Het dossier inkijken?

Gemeente Bornem, dienst Omgeving (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 u.00 tot 12 u. 30 en woensdag van 9 u.00 tot 12 u. 30 en van 13 u. 30 tot 19 u. 30), Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem


Meer informatie?