Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als archeologische site van de grafheuvelgroep in Mol (Postel)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Mol


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Mol


Ons dossiernummer

2018-B20


Het dossier inkijken?

In 't getouw, de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol Je kunt de pagina’s van het openbaar onderzoek online komen inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Het College van Burgemeester en Schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol


Meer informatie?