Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de grenspaal van Saventerloo in Zaventem (Nossegem)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Zaventem


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Zaventem


Ons dossiernummer

2018-B21


Het dossier inkijken?

Gemeentebestuur Zaventem, Afdeling Omgeving, dient Ruimtelijke Ordening, Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem Je kunt de pagina’s van het openbaar onderzoek online komen inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van Burgemeester en Schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem


Meer informatie?