Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de houten noodwoning van het Koning Albertfonds in Zemst (Eppegem)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Zemst


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Zemst


Ons dossiernummer

2017-B72


Het dossier inkijken?

Gemeente Zemst, dienst stedenbouw, De Griet 1, 1980 Zemst en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen gemeente Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst


Meer informatie?