Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de kapel van het Sint-Lievenscollege in Gent


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Gent


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

gemeente Gent


Ons dossiernummer

2018-B31


Het dossier inkijken?

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent (tel. 09 267 03 70 na afspraak) Je kunt de pagina’s van het openbaar onderzoek online komen inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Botermarkt 1, 9000 Gent


Meer informatie?