Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de Linde op de Pullenberg in Borgloon (Bommershoven)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Borgloon


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Borgloon


Ons dossiernummer

2017-B38


Het dossier inkijken?

Stad Borgloon, dienst woon- en leefomgeving, Speelhof 10, 3840 Borgloon en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Speelhof 10, 3840 Borgloon


Voor de betrokken gemeente(n)