Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopig gedeeltelijke opheffing van de bescherming als landschap van de Oude Denderloop


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een opheffing van een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Dendermonde


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Dendermonde


Ons dossiernummer

2017-B35


Het dossier inkijken?

Het stadsbestuur Dendermonde, Departement stadsontwikkeling en milieu, Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, sectie stedenbouwkundige vergunningen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde


Voor de betrokken gemeente(n)