Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als archeologische site van de Pastoor-Huveneersheuvel in Bornem (Hingene)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Bornem


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Bornem


Ons dossiernummer

2018-B13


Het dossier inkijken?

Gemeentehuis, dienst Omgeving, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem Je kunt de pagina’s van het openbaar onderzoek online komen inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem


Meer informatie?