Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de ruïne van het hof van Coudenborn


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Moerbeke-waas


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Moerbeke


Ons dossiernummer

2017-B29


Het dossier inkijken?

De dienst stedenbouw op het gemeentehuis te Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan, 19, bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Het college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke


Voor de betrokken gemeente(n)