Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als archeologische site van de schans van Niel-bij-As in As


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Niel-bij-as


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente As


Ons dossiernummer

2018-B29


Het dossier inkijken?

Gemeente As, het onthaal, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As Je kunt de pagina’s van het openbaar onderzoek online komen inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Gemeente As, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As


Meer informatie?