Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van Villa Coppin in Zaventem


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Zaventem


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Zaventem


Ons dossiernummer

2018-B03


Het dossier inkijken?

Gemeente Zaventem, Afdeling omgeving dienst Ruimtelijke Ordening, Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van Burgemeester en Schepenen, Diegemstraat 37, 1930 Zaventem


Meer informatie?