Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de voormalige herberg "A la Belle Vue" in Torhout


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Torhout


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Torhout


Ons dossiernummer

2017-B77


Het dossier inkijken?

Stad Torhout, dienst Ruimte, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout


Meer informatie?