Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de wederopbouwhoeve 'Watervliet' met grachtrestanten in Kortemark (Handzame)


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Kortemark


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Kortemark


Ons dossiernummer

2017-B80


Het dossier inkijken?

Gemeente Kortemark, cultuurdienst, De Beuk, Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark (elke voormiddag van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 u.) en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van Burgemeester en Schepenen, Stationsstraat 68, te 8610 Kortemark, uiterlijk op 18 december 2017 om 11.00 u.


Voor de betrokken gemeente(n)