Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van het devotiepark met parkaanleg, Lourdesgrot en bron, openluchtpreekstoel, pelgrimshut, Zeven Weeënweg, Kruisweg en Sint-Rochuskapel in Brasschaat


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Brasschaat


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Brasschaat


Ons dossiernummer

2017-B49


Het dossier inkijken?

Het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening, 1ste verdieping, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat (na afspraak) en de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Dienst ruimtelijke ordening, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat


Meer informatie?