Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunker Lord Farm uit de Eerste Wereldoorlog in Ledegem


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Ledegem


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Ledegem


Ons dossiernummer

2017-B17


Het dossier inkijken?

de dienst grondgebiedszaken, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem en in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19, bus 5, 1210 Brussel


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

College van burgemeester en schepenen, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem


Meer informatie?