Onderwerp openbaar onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van een gietijzeren wegwijzer gesigneerd E. Desbeck in Hoeilaart


Aanleiding

Openbaar onderzoek n.a.v. een bescherming


Betrokken gemeente(n)

Hoeilaart


Periode openbaar onderzoek

tot


Organiserende instantie(s)

Gemeente Hoeilaart


Ons dossiernummer

2018-B24


Het dossier inkijken?

De dienst Omgeving Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, kasteelhoeve, 1ste verdieping, elke werkdag tussen 8.30 u en 12 u Je kunt de pagina’s van het openbaar onderzoek online komen inkijken in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.


Bezwaar indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

De dienst Omgeving Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, kasteelhoeve, 1ste verdieping, elke werkdag tussen 8.30 u en 12 u Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs


Meer informatie?